დროებითი ვაკანსია კავკასიის ფრანგულ სკოლაში

კავკასიის ფრანგული სკოლა აცხადებს 2 ვაკანსიას დეკრეტულ შვებულებაში გასასვლელი თანამშრომლების დროებით შესაცვლელად:

1) ექიმი ან ექთანი, რომელიც იმუშავებს სკოლის ექიმის კაბინეტში
- ა. 2016 წლის 11 იანვრიდან 2016 წლის 5 ივლისამდე
- ბ. კვირაში 35-საათიანი დატვირთვით

2) ადმინისტრაციული ასისტენტი, რომელიც იმუშავებს ბუღალტერიაში
- ა. 2016 წლის 1-ლი თებერვლიდან 2016 წლის 5 ივლისამდე
- ბ. კვირაში 35-საათიანი დატვირთვით

აღნიშნულ თანამდებობებზე საჭირო უნარ-ჩვევების გარდა აუცილებელია, კანდიდატები ფლობდნენ ფრანგულ ენას.

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, ფრანგულ ენაზე შედგენილი CV და სამოტივაციო წერილი გამოგზავნონ ელ. ფოსტაზე: direction@efc.ge

publie le 30/09/2015

hautdepage