ეიფელის ბრწყინვალების სტიპენდია 2019 [fr]

გამოცხადდა მიღება ეიფელის ბრწყინვალების სტიპენდიებზე 2019.

განაცხადების მიღება მიმდინარეობს 15 ოქტომბრიდან 11 იანვრის ჩათვლით.

ეიფელის ბრწყინვალების სტიპენდია მოიცავს სამაგისტრო (12-დან 36 თვემდე) და სადოქტრო სტიპენდიებს (მობილობა 12 თვის მანძილზე) შემდეგი მიმართულებით:

  • სამართალი ;
  • ეკონომიკა და მართვა ;
  • პოლიტიკური მეცნიერებები ;
  • საინჟინრო მეცნიერებები მაგისტრატურის საფეხურისთვის,
    ზოგადად მეცნიერებები დოქტორანტებისთვის (საინჟინრო მეცნიერებები, ზუსტი მეცნიერებები, მათემატიკა, ფიზიკა, ნანო და ბიოტოქნოლოგიები, დედამიწის და გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები, ქიმია და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, ინფორმაციიისა და კომუნიკაციის მეცნიერებები და ტექნოლოგიები).

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ფრანგულ და ინგლისურ ენებზე: https://www.campusfrance.org/
https://www.campusfrance.org/…/2018-10/vademecum_eiffel_2019

გამოქვეყნებულია 14/11/2018

გვერდის დასაწყისი