ვაკანსიები კავკასიის ფრანგულ სკოლაში

კავკასიის ფრანგული სკოლა აცხადებს 3 ვაკანსიას.

1. ქსელის ადმინისტრატორის თანამდებობაზე;
2. დეკრეტულ შვებულებაში გასასვლელი ექიმის დროებით შესაცვლელად;
3. დეკრეტულ შვებულებაში გასასვლელი ადმინისტრაციული ასისტენტის დროებით შესაცვლელად (იხ. თანდართული დოკუმენტები).

Word - 174.2 ko
ქსელის ადმინისტრატორი
(Word - 174.2 ko)
Word - 178.5 ko
ექიმი და ადმინისტრაციული ასისტენტი
(Word - 178.5 ko)

publie le 10/11/2015

hautdepage