ვაკანსიები კავკასიის ფრანგულ სკოლაში

PNG
სახვითი ხელოვნების მასწავლებელი
(საათობრივი ანაზღაურება)

(შესაძლო ვაკანსია 2016 წლის 30 აგვისტოდან)

კოლეჯში ხარისხიანი სწავლების განვითარების მიზნით დაწესებულება ეძებს კანდიდატს, რომელსაც უნდა ჰქონდეს:
სახვით ხელოვნების ისტორიის კარგი ცოდნა და სწავლების მნიშნელოვანი გამოცდილება,
კარგად უნდა იცნობდეს ფრანგული სწავლების სისტემას,
აუცილებელია ფრანგული ენის კარგი ცოდნა,
მაგისტრის დიპლომი
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ კავკასიის ფრანგული სკოლის საიტს: http://www.efc.edu.ge/
გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით: direction@efc.ge
• სამოტივაციო წერილი (ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე)
• CV (ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე)

ქსელის ადმინისტრატორი, ინტერნეტ საიტის მენეჯერი
(სრული განაკვეთი)

(ვაკანსია 2016 წლის 22 აგვისტოდან)

შესასრულებელი სამუშაო:
• ქსელის და ინტერნეტ საიტის მართვა
• კომპიუტერული მოწყობილობების ინსტალირება
• ინფორმატიკული ქსელის განვითარება
აუცილებელი უნარები:
• კომპიუტერული სისტემების და ქსელების კარგი ცოდნა
კომუნიკაციის უნარი:
• მეთოდურობა
• მოსმენის უნარი

კავკასიის ფრანგული სკოლის სპეციფიკური კონტექსტიდან გამომდინარე ქსელის ადმინისტრატორი ასევე არის ყველა იმ პედაგოგიური აქტივობის ხელშემწყობი, რომელიც მოითხოვს ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებას.
დამატებითი უნარები:
აუცილებელია ფრანგულის ან ინგლისურის კარგი ცოდნა
სასურველია იცოდეს ხმის აპარატურის გამოყენება.
დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ კავკასიის ფრანგული სკოლის ინტერნეტ საიტს: http://www.efc.edu.ge/

გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით: direction@efc.ge
• სამოტივაციო წერილი (ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე)
• CV (ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე)
მენეჯერი, ბუღალტერი
(დეკრეტულ შვებულებაში მყოფი თანამშრომლის შემცვლელი 2016 წლის 22 აგვისტოდან)

სკოლის საბუღალტრო და ფინანსური ოპერაციების მენეჯერი

შესასრულებელი სამუშაო:
I. ბუღალტერიის წარმოება
II. ადამიანური რესურსების მართვა (ხელფასები, საქმეთა მართვა,..),
III. ფინანსური მაჩვენებლების კონტროლი (კომუნალური გადასახადები, ბიუჯეტი,..),
IV. შეკვეთები (სკოლის სასადილო, პედაგოგები, …..), ინვოისების მომზადება (მოსწავლეთა რეგისტრაცია, კლუბები, ….).

აუცილებელი უნარები
• ქართული ბუღალტერიის ცოდნა (Oris)

კომუნიკაციის უნარი
• მეთოდურობა,
• პრინციპულობა,
• კომუნიკაბელურობა

კავკასიის ფრანგული სკოლის სპეციფიკური კონტექსტიდან გამომდინარე ბუღალტერი ასევე არის ყველა პედაგოგიური აქტივობის ხელშემწყობი.
დამატებითი უნარები
აუცილებელია ქართულის კარგი ცოდნა და ასევე ფრანგული ან ინგლისური ენები
დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ კავკასიის ფრანგული სკოლის ინტერნეტ საიტს: http://www.efc.edu.ge/

გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით: direction@efc.ge
• სამოტივაციო წერილი (ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე)
• CV (ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე)

publie le 01/06/2016

hautdepage