ვაკანსიები კავკასიის ფრანგულ სკოლაში

კავკასიის ფრანგული სკოლა აცხადებს კონკურსს შემდეგ თანამდებობებზე: PNG

ზედამხედველი და საბავშვო ბაღის ასისტენტი
არასრული განაკვეთი (19სთ)

(პოსტი ვაკანტურია 2016 წლის 30 აგვისტოდან)

შერჩეულ კანდიდატს დაევალება :
1) გაკვეთილებზე ყოფნა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ერთ მოსწავლესთან
2) მოსწავლეების ზედამხედველობა სადილზე
ფრანგული ენის ცოდნა აუცილებელია.

სახვითი ხელოვნების მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურებით (5სთ)
(პოსტი ვაკანტურია 2016 წლის 30 აგვისტოდან)

შერჩეულ კანდიდატს უნდა ჰქონდეს:
სახვითი ხელოვნებისა და ხელოვნების ისტორიის სწავლების გამოცდილება.
ფრანგული ენის ცოდნა სასურველია, ინგლისურად სწავლება შესაძლებელია.

ინგლისური ენის მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურებით (8სთ)
დაბალი კლების მოსწავლეებისათვის (7 და 8 წელი)

(პოსტი ვაკანტურია 2016 წლის 30 აგვისტოდან)

შერჩეულ კანდიდატს დაევალება მოსწავლეთა წინსვლისთვის ხელშეწყობა და დაწესებულების გეგმის განხორციელება.
მაგისტრატურის დიპლომი, სასურველია იყოს ინგლისურენოვანი ქვეყნის მოქალაქე, სასურველია ფრანგული საგანმანათლებლო სისტემისა და ფრანგული ენის ცოდნა.

დამატებითი ინფორმაციის მოძიება შეგიძლიათ
კავკასიის ფრანგული სკოლის საიტზე:
http://www.efc.edu.ge/

გთხოვთ, ფრანგულ ენაზე შედგენილი CV და სამოტივაციო წერილი გაუგზავნოთ კავკასიის ფრანგული სკოლის დირექტორს
direction@efc.ge

publie le 01/07/2016

hautdepage