ვიდეო რგოლი "ბიზნესი საფრანგეთში"

"ატუ ფრანსის" ახალი ვიდეო რგოლი გიჩვენებთ მჩქეფარე, ინოვაციის დარგში მოწინავე საფრანგეთს, რომელიც ამაყობს თავისი ტექნოლოგიური სრულყოფილებითა და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზებისა და მასპინძლობის ცოდნითა და უნარით.

publie le 30/10/2017

hautdepage