ინოვაციის ფონდი განვითარებისთვის – პროექტების კონკურსი [fr]

სტატუსი : ღია

ბენეფიციარები: ყველა ტიპის ორგანიზაციები (კვლევითი ინსტიტუტები, კერძო სექტორი, სამოქალაქო საზოგადოება, ფონდები, ადგილობრივი თვითმმართველობები, დიასპორები და ა.შ.)

"ინოვაციის ფონდის განვითარებისთვის" მიზანია მოქნილი სუბსიდიების შეთავაზება ინოვაციების ავტორებისთვის, მკვლევარებისთვის, საჯარო ადმინისტრაციებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებისთვის განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, სიღარიბისა და უთანასწორობის შემცირებისკენ მიმართული პროექტების დასაფინანსებლად.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ : https://fundinnovation.dev/en/application-form-step-0/

გამოქვეყნებულია 22/04/2021

გვერდის დასაწყისი