კავკასიის ფრანგული სკოლა

კავკასიის ფრანგული სკოლა დაარსდა 2006 წელს. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კავკასიის ფრანგული სკოლა არის კერძო სასწავლო დაწესებულება და სრულად აღიარებულია საფრანგეთის განათლების სამინისტროს მიერ.

ჭავჭავაძის გამზირი 76ბ, 0162, თბილისი
(00 995 32) 2 29 47 72
www.efc.edu.ge

PNG
JPEGსკოლა 4 წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა ფრანგული კულტურის ცენტრში, ხოლო 2010 წლიდან გადავიდა ახალ შენობაში, ვაკის პარკის მიმდებარედ და იღებს 3-დან 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეებს.

2013 წლის სექტემბრიდან დაწესებულება აღიარებულია საზღვარგარეთ ფრანგული სწავლების სააგენტოს (AEFE) მიერ. სკოლა განეკუთვნება განვითარებულ საგანმანათლებლო ქსელს, რომელშიც 370 000-ზე მეტი ფრანგი და უცხოელი მოსწავლე 138 ქვეყნის 540 დაწესებულებაში სწავლობს.

2020 წლის სექტემბრიდან კავკასიის ფრანგული სკოლა სრულად არის აღიარებული საფრანგეთის განათლების სამინისტროს მიერ საბავშვო ბაღიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. 2021 წელს, ის გახდა კოლეჯისა და სრული განათლების საატესტატო გამოცდების ცენტრი.

დაწესებულების აღიარება საზღვარგარეთ ფრანგული პროგრამით სწავლის საშუალებას იძლევა, საფრანგეთის საგანმანათლებლო სისტემის ღირებულებებისა და მოთხოვნების დაცვითა და იმავე პირობებით, როგორც საფრანგეთში. როგორც საზღვარგარეთ ფრანგული სწავლების სააგენტოს (AEFE) სხვა დაწესებულებები, კავკავიის ფრანგული სკოლა იღებს ფრანგ და უცხოელ მოსწავლეებს. ფრანგული ენის, ისევე როგორც მინიმუმ ორი უცხო ენის ფლობა, მულტიკულტურული მიდგომით, ჩვენი მოსწავლეების მსოფლიოზე გახსნას უწყობს ხელს. კავკასიის ფრანგული სკოლა როგორც საქართველოსთან ურთიერთობის ადგილი, მასპინძელ ქვეყანასთან, რომლის ენასა და კულტურას ყველა მოქალაქეობის მქონე მოსწავლე ეუფლება სხვადასხვა დონეზე, სრულად არის ინტეგრირებული აღიარებული დაწესებულებების ქსელში, რომლის საქმიანობაც ხელს უწყობს საფრანგეთის პრესტიჟს უცხოეთში.

2021-2022 სასწავლო წელი

საბავშვო ბაღიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ირიცხება 385 მოსწავლე (37% - საქართველოს მოქალაქე, 33% - საფრანგეთის მოქალაქე და 35% - სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე).

სკოლის მოასწავლეების მიერ გამოცდებზე მიღწეული წარმატება შესანიშავია: 96%-ი კოლეჯის დამამთავრებელ გამოცდებზე, 100% - სკოლის დამამთავრებელ (ბაკალავრიატის) გამოცდებზე.

სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს საფრანგეთის განათლების სამინისტროს მიერ აღიერებული პროგრამების შესაბამისად. დასახული მიზნების მისაღწევად არაფრანგულენოვანი მოსწავლეების ინტეგრაციისთვის, სკოლა სთავაზობს ფრანგული უცხო ენის გაკვეთილებს საბავშვო ბაღის საშუალო ჯგუფიდან.

ქართველ მოსწავლეებს ქართული ენის გაკვეთილები უტარდებათ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ აღიარებული პროგრამების შესაბამისად. ინგლისური ენა ისწავლება პირველი კლასიდან, გაკვეთილზე მოსწავლეები იყოფიან მცირე ჯგუფებად.

ყოველ კვირას გაკვეთილების შემდეგ, სკოლა დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს სთავაზობს დახმარებას საშინაო დავალების შესასრულებლად. სკოლა ფაკულტატიურ აქტივობებს სთავაზობს დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებს. ხოლო, კლასგარეშე კლუბებს სკოლის ყველა მოსწავლეს სთავაზობს.

PDF - 6.1 Mo
Pourquoi choisir l’enseignement français pour son enfant?/Experience the French education system - Brochure fr/eng
(PDF - 6.1 Mo)

დირექტორი : კამელ იასილი
kamel.yassili@efc.edu.ge

დირექციის ასისტენტი : თამარ ლომიძე
+995 322 29 47 72
secretariat@efc.ge

კამელ იასილი
კავკასიის ფრანგული სკოლის დირექტორი
ჭავჭავაძის გამზირი 76ბ, თბილისი 0162, საქართველო
ტელ: +995 322 29 47 72
www.efc.edu.ge

კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა
კავკასიის ფრანგული სკოლა

გამოქვეყნებულია 09/09/2021

გვერდის დასაწყისი