კავკასიის ფრანგული სკოლა

კავკასიის ფრანგული სკოლა დაარსდა 2006 წელს. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კავკასიის ფრანგული სკოლა არის კერძო სასწავლო დაწესებულება და მოქმედებს ადგილობრივი კანონმდებლობით.

ჭავჭავაძის გამზირი 76ბ, 0162, თბილისი
(00 995 32) 2 29 47 72
www.efc.edu.ge

PNG
JPEGსკოლა 4 წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა ფრანგული კულტურის ცენტრში, ხოლო 2010 წლიდან გადავიდა ახალ შენობაში, ვაკის პარკის მიმდებარედ და იღებს 3-დან 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეებს.

2013 წლის სექტემბრიდან დაწესებულება აღიარებულია საზღვარგარეთ ფრანგული სწავლების სააგენტოს (AEFE) მიერ.

2019-2020 სასწავლო წელი

საბავშვო ბაღიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ირიცხება 362 მოსწავლე (42,3% - საქართველოს მოქალაქე, 26,5% - საფრანგეთის მოქალაქე და 31,2% - სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე).

საფრანგეთის განათლების სამინისტროს მიერ აღიარებულია საბავშვო ბაღი, დაწყებითი სკოლა, კოლეჯი და ლიცეუმის მე-10 კლასი.
ლიცეუმში დამამთავრებელ კლასში სწავლება ხორციელდება დისტანციური სწავლების ეროვნული ცენტრის მეშვეობით (CNED). დღეისათვის ლიცეუმში გახსნილია საბუნებისმეტყველო, ეკომიკურ-სოციალური მეცნიერებებისა და ლიტერატურის მიმართულებები. სკოლა აგრძელებს საფრანგეთის განათლების სამინისტროს აღიარების პროცედურებს ლიცეუმის მე-11 და მე-12 კლასებისათვის.

სკოლის მოასწავლეების მიერ გამოცდებზე მიღწეული წარმატება შესანიშავია: 80%-ი კოლეჯის დამამთავრებელ გამოცდებზე, 100% - სკოლის დამამთავრებელ (ბაკალავრიატის) გამოცდებზე.

სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს საფრანგეთის განათლების სამინისტროს მიერ აღიერებული პროგრამების შესაბამისად. დასახული მიზნების მისაღწევად არა-ფრანგულენოვანი მოსწავლეების ინტეგრაციისთვის სკოლა სთავაზობს ფრანგული უცხო ენის გაკვეთილებს საბავშვო ბაღის საშუალოების ჯგუფიდან.
ქართველ მოსწავლეებს ქართული ენის გაკვეთილები უტარდებათ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ აღიარებული პროგრამების შესაბამისად.

ინგლისური ენა ისწავლება პირველი კლასიდან, გაკვეთილზე მოსწავლეები იყოფიან მცირე ჯგუფებად.

ყოველ კვირას გაკვეთილების შემდეგ სკოლა დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს სთავაზობს დახმარებას საშინაო დავალების შესასრულებლად.

სკოლა ფაკულტატიურ აქტივობებს სთავაზობს დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებს. ხოლო კლასგარეშე კლუბებს სთავაზობს სკოლის ყველა მოსწავლეს.

დირექტორი : ბერნარ მენო
(00 995 32) 2 29 47 83
direction@efc.ge

დირექციის ასისტენტი : თამარ ლომიძე
(00 995 32) 2 29 47 72
secretariat@efc.ge

JPEG - 108.1 ko
კავკასიის ფრანგული სკოლა
JPEG - 113.2 ko
კავკასიის ფრანგული სკოლა
JPEG - 96.5 ko
კავკასიის ფრანგული სკოლა
JPEG - 80.2 ko
კავკასიის ფრანგული სკოლა
JPEG - 58.7 ko
კავკასიის ფრანგული სკოლა
JPEG - 97.7 ko
კავკასიის ფრანგული სკოლა
JPEG - 47.7 ko
კავკასიის ფრანგული სკოლა
JPEG - 74.5 ko
კავკასიის ფრანგული სკოლა
JPEG - 71.8 ko
კავკასიის ფრანგული სკოლა

გამოქვეყნებულია 06/09/2019

გვერდის დასაწყისი