კავკასიის ფრანგული სკოლა

JPEG PNG

კავკასიის ფრანგული სკოლა

ჭავჭავაძის გამზ. 76ბ – 0162 – თბილისი – საქართველო
(00 995 32) 29 47 71

კავკასიის ფრანგული სკოლა დაარსდა 2006 წელს. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, კავკასიის ფრანგული სკოლა არის კერძო სკოლა, რომელიც ექვემდებარება ადგილობრივ სამართალს.

4 წლის განმავლობაში სკოლა ფუნქციონირებდა ფრანგული კულტურის ცენტრის შენობაში, ხოლო 2010 სასწავლო წლიდან გადმოვიდა თავის ახალ შენობაში, ვაკის პარკის განაპირას და მასპინძლობს 3-დან 18-წლამდე ასაკის ბავშვებს.

2016 წლის სექტემბერში სკოლაში დარეგისტრირდა 322 ბავშვი (40% საქართველოს მოქალაქე, 24% საფრანგეთის მოქალაქე, 36% სხვა ქვეყნების მოქალაქე). სკოლაში წარმოდგენილია 30 ქვეყანა.

საბავშვო ბაღი, დაწყებითი სკოლა და კოლეჯი აღარებულია საფრანგეთის განათლების სამინისტროს მიერ. ლიცეუმში სწავლება ხორციელდება დისტანციური სწავლების ეროვნული ცენტრის მეშვეობით. მოსწავლეებს ასწავლიან კოლეჯის მასწავლებლები. დღეისათვის ფუნქციონერებს საბუნებისმეტყველო, ეკონომიკური მეცნიერებების, ლიტერატურისა და ტექნოლოგიური მიმართულებები.

შესანიშნავი შედეგებია გამოცდებზე:
• 100% წარმატება კოლეჯის დამამთავრებელ გამოცდაზე
• 100 % წარმატება ეკონომიკური და სოციალური მეცნიერებების
ბაკალავრიატის გამოცდაზე

სკოლა სთავაზობს საფრანგეთის განათლების პროგრამების შესაბამის კურსს. საკუთარი მიზნების მისაღწევად და არაფრანგულენოვანი მოსწავლეების წარმატებული ინტეგრაციისთვის სკოლა სთავაზობს ფრანგული უცხო ენის კურსებს (FLE) საბავშვო ბაღის საშუალოების ჯგუფიდან ზევით.

ქართული ენის გაკვეთილები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამის შესაბამისად უტარდებათ ქართულენოვან მოსწავლეებს.

ინგლისურის გაკვეთილები ბავშვებს უტარდებათ 1-ლი კლასიდან. ჯგუფები დაკომპლექტებულია დონეების მიხედვით; ინგლისურის გაკვეთილებს ატარებენ მასწავლებლები, რომლებისთვისაც მშობლიური ენა ინგლისური ან ამერიკულია.

მოსწავლეების დასახმარებლად დაწყებით კლასებში ყოველკვირა ტარდება დამატებითი გაკვეთილები, რომლებსაც ატარებენ კლასის მასწავლებლები.

დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს სკოლა სთავაზობს ფაკულტატიურ წრეებს და სხვადასხვა კლუბებს გაკვეთილების შემდეგ.

2013 წლის 1-ლი სექტემბრიდან სკოლა ხელშეკრულებით არის დაკავშირებული საზღვარგარეთ ფრანგულის სწავლების სააგენტოსთან.

დირექტორი: ან დელესკიევიჩი
(00995 32) 229 47 83
anne.deleskiewicz@efc.edu.ge

ასისტენტი : თამარ ლომიძე
(00995 32) 229 47 72
secretariat@efc.ge

იხილეთ კავკასიის ფრანგული სკოლის ვებ-გვერდი
JPEG

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

publie le 17/10/2016

hautdepage