კავკასიის ფრანგული სკოლა / ვაკანსია

კავკასიის ფრანგული სკოლა აცხადებს 1 ვაკანსიას დეკრეტულ შვებულებაში გასასვლელი თანამშრომლის შესაცვლელად:

1) ექიმი ან ექთანი, რომელიც იმუშავებს სკოლის ექიმის კაბინეტში
ა. 2017 წლის 1-ლი სექტემბრიდან 2018 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით
ბ. კვირაში 35-საათიანი დატვირთვით

აღნიშნულ თანამდებობებზე საჭირო უნარ-ჩვევების გარდა აუცილებელია, კანდიდატები ფლობდნენ ფრანგულ ან ინგლისურ ენას.

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე შედგენილი CV და სამოტივაციო წერილი გამოგზავნონ მისამართზე: secretariat@efc.ge

publie le 19/05/2017

hautdepage