კავკასიის ფრანგული სკოლა აცხადებს ვაკანსიებს [fr]

"კავკასიის ფრანგული სკოლა" აცხადებს ვაკანსიებს
-  სრულ განაკვეთზე მზარეულის დასაქირავებლად
-  სრულ განაკვეთზე ინგლისური ენის მასწავლებლის დასაქირავებლად 2018 წლის 14 მაისიდან 30 ივნისამდე და 2018 წლის 1-ლი სექტემბრიდან 30 ოქტომბრამდე დეკრეტულ შვებულებაში გასული თანამშრომლის შესაცვლელად.

1. მზარეული
პროფილი :
-  მზარეულის დიპლომი
-  სასადილოში მუშაობის გამოცდილება
-  საერთაშორისო ან ფრანგული სამზარეულოს ცოდნა
-  ფრანგული ან ინგლისური ენის ცოდნა
-  სერიოზულობა და მოქნილობა

ძირითადი მოვალეობები :
-  შეკვეთები / სადილის მომზადება
-  კვების კომისიის დასამტკიცებელი მენიუების მომზადება ჰიგიენისა და ჯანდაცვის ნორმების დაცვით

სამუშაო პირობები :
-  საინტერესო ანაზღაურება
-  საერთაშორისო გარემოში კარიერის განვითარების საშუალება

2. ინგლისური ენის მასწავლებელი
კანდიდატს, რომლისთვისაც ინგლისური მშობლიური ენაა ან სრულყოფილად ფლობს მას, უნდა ჰქონდეს:
-  სწავლების დიდი გამოცდილება
-  ინგლისური ლიტერატურის კარგი ცოდნა
-  ფრანგული ენის კარგი დონე

გთხოვთ, CV და სამოტივაციო წერილი 2018 წლის 15 თებერვლამდე გამოგზავნოთ secretariat@efc.ge

გამოქვეყნებულია 22/01/2018

გვერდის დასაწყისი