საინფორმაციო კრებული „ცხოვრება საფრანგეთში“

ყოველწლიურად, მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან, საფრანგეთში შედის ქვეყნის ტერიტორიაზე ხანგრძლივად დამკვიდრების მსურველი 100 000-ზე მეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქე.

კრებული „ცხოვრება საფრანგეთში“ მოიცავს ყველა საჭირო ცნობას, რომელიც უცხოელების უკეთ ინფორმირებას ემსახურება: ფრანგული საზოგადოების ღირებულებები, პრინციპები და ის აუცილებელი ადმინისტრაციული ნორმები, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა უნდა დაიცვან საკუთარი ქვეყნიდან გამომგზავრებამდე და საფრანგეთში ხანგრძლივი პერიოდით დამკვირდებამდე.

PDF - 1.3 Mo
ფრანგული ვერსია
(PDF - 1.3 Mo)
PDF - 1.4 Mo
ინგლისური ვერსია
(PDF - 1.4 Mo)
PDF - 1.5 Mo
რუსული ვერსია
(PDF - 1.5 Mo)

გამოქვეყნებულია 07/12/2016

გვერდის დასაწყისი