პოლიციის თანამშრომლობა კიბერდანაშაულის სფეროში

კიბერდანაშაული შემაშფოთებელი სისწრაფით მატულობს. ეს ფენომენი სულ უფრო და უფრო ფართო მაშტაბებს იღებს და უკვე მთელი პლანეტა მოიცვა.

2006 წლის 27 ნოემბრიდან 1 დეკემბრამდე საქართველოში იმყოფებოდა OCLCTIC-ის წარმომადგენელი (ინფორმატულ ტექნოლოგიებთან და კომუნიკაციებთან დაკავშირებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო), კრიმინალური პოლიციის კიბერდანაშაულის წინააღმდებ ბრძოლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომელი ფრანგი პოლიციელი ამ სფეროს სპეციალისტ 10 პოლიციელისთვის გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

ამ ღონისძიების საბოლოო მიზანი არის თანხების სხვა მიმართულებით ხარჯვის ან მიტაცების და აგრეთვე დაზვერვის წინააღმდეგ ბრძოლა. ბოროტი ზრახვებით შექმნილი პროგრამები: ტროას ცხენები და სხვა ვირუსები იპყრობენ მთელ სისტემებს.

გამოქვეყნებულია 22/12/2006

გვერდის დასაწყისი