საბუთების თარგმნა საკონსულოში წარსადგენად

ფრანგული ინსტიტუტი გთავაზობთ სპეციალისტის მიერ დოკუმენტების თარგმნის მომსახურებას, ქართულ-ფრანგულ ენებზე.

საფრანგეთის საკონსულოს ადმინტრაციული მოთხოვნების შესაბამისად. საჭიროების შემთხვევაში დოკუმენტებს დაამოწმებს სერთიფიცირებული ნოტარიუსი.

ტარიფები (ნოტარიუსის მომსახურების საფასურის გარეშე) :
- 10 ლარი /
დოკუმენტი - მატივი დოკუმენტების თარგმნისათვის (დაბადების მოწმობა, პირადობის მოწმობა)
- 17 ლარი / გვერდი - დიდი მოცულობის დოკუმენტის თარგმნისათვის (კონტრაკტები…)

დატოვეთ სათარგმნი დოკუმენტები პირდაპირ ფრანგული ინსტიტუტის მისაღებში, დავით აღმაშენებლის, 75.

დამატებითი ინფორმაცია : 2 92 28 55

publie le 08/02/2016

hautdepage