სავიზო აპლიკაციისთვის და შენგენის ზონაში შესასვლელად საჭირო სამოგზაურო დოკუმენტების მოქმედების ვადა

სავიზო აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინონ წინა ათი წლის განმავლობაში გაცემული სამოგზაურო დოკუმენტი და რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 3 თვით აღემატება თარიღს, როდესაც აპლიკანტი გეგმავს წევრი ქვეყნების ტერიტორიის დატოვებას (ერთიანი სავიზო კოდექსი, 12-ე მუხლი).

პირველ ან მეორე შემთხვევაში საკონსულოს შეუძლია დაუშვას გამონაკლისი ჰუმანიტარული მოტივით, ეროვნული ინტერესების ან საერთაშორისო ვალდებულებების გათვალისწინებით.

იგივე პირობები ვრცელდება შენგენის ქვეყნების ტეროტორიაზე შესვლისას შენგენის საზღვრების განახლებული კოდექსის 5.1-ე მუხლის თანახმად, რომელიც ძალაში შევიდა 2013 წლის 19 ივლისს.

გამოქვეყნებულია 12/02/2019

გვერდის დასაწყისი