საფრანგეთის საკონსულო თბილისში აღარ წარმოადგენს შვედეთსა და ავსტრიას შენგენის ვიზების გაცემის საკითხში

საფრანგეთის საკონსულო თბილისში, 2005 წლის 1 ოქტომბრიდან, აღარ წარმოადგენს შვედეთსა და ავსტრიას შენგენის ვიზების გაცემის საკითხში. ამ ორ ქვეყანაში შენგენის ვიზების მიღების მსურველებმა ამიერიდან უნდა მიმართონ შვედეთისა და ავსტრიის საკონსულო ხელმძღვანელობებს.

publie le 16/09/2005

hautdepage