საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატა

JPEGსაფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატა არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომლის როლია საფრანგეთსა და საქართველოს შორის ბიზნეს ურთიერთობების ხელშეწყობა.

საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატა საზღვარგარეთ მდებარე 112 ფრანგული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ქსელშია გაერთიანებული, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდი კერძო ფრანგული ქსელია 32 000-ზე მეტი გაწევრიანებული კომპანიით.

საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატას 5 ძირითადი მისია აქვს :

ხელი შეუწყოს საფრანგეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებს.
მხარი დაუჭიროს საქართველოში საქმიანობის დაწყების მსურველ ფრანგულ საწარმოებს.
გააადვილოს ფრანგულ და ქართულ საწარმოებს შორის სავაჭრო ურთიერთობების განვითარება.
დაეხმაროს მის წევრებს ბიზნეს ორიენტაციითა და საქმიანი კავშირების შექმნით.
უზრუნველყოს სხვა ორგანიზაციებთან კავშირი (CPI, EUGBC, le MEDEF, CCE, CCI).

საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატა
ტელ : +995 32 2 22 69 40
ელ-ფოსტა : info@ccifg.ge

აღმაშენებლის გამზირი 61,
თბილისი 0102, საქართველო
JPEG

გამოქვეყნებულია 14/06/2017

გვერდის დასაწყისი