საქართველოს დელეგაცის ვიზიტი სასჯელაღსრულების ადმინისტრაციის ეროვნულ სკოლაში

26 -29 სექტემბერს საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო აჟანის სასჯელაღსრულებითი ადმინისტრაციის ეროვნულ სკოლაში (ENAP) ორგანიზებულ სტაჟში.

ამ სტაჟმა, რომლის ხარჯებიც საკუთარ თავზე აიღო სასჯელაღსრულების ადმინისტრაციის ეროვნულმა სკოლამ და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საშუალება მისცა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორს, ბატონ იაკობ ღლონტს და იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თავჯდომარის მოადგილეს, ბატონ რეზო ჭარბაძეს უკეთესად გაცნობოდნენ სასჯელაღსრულების ადმინისტრაციის ეროვნულ სკოლის (ENAP) და საფრანგეთის სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მუშაობას.

ამ პირველ ვიზიტს უნდა ჰქონდეს გაგრძელება : დაგეგმილია სასჯელაღსრულების ადმინისტრაციის ეროვნული სკოლისა (ENAP) და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დაძმობილება.

გამოქვეყნებულია 27/10/2006

გვერდის დასაწყისი