საქართველო - შეთანხმება ქართულ პოლიტიკურ ძალებს შორის (2021 წლის 19 აპრილი) [fr]

საფრანგეთის ევროპისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/georgia/news/article/georgia-agreement-between-the-georgian-political-forces-19-apr-2021

გამოქვეყნებულია 12/05/2021

გვერდის დასაწყისი