საჭირო ინფორმაცია

საკონტაქტო საიტები:

ფრანგულის, როგორც უცხო ენის შემსწავლელი ცენტრების ჩამონათვალი საფრანგეთში

- სააგენტო EduFrance
_
სააგენტო რეკლამას უწევს უმაღლეს განათლებას და აადვილებს საფრანგეთში საერთაშორისო სტუდენტების ჩამოსვლასა და ცხოვრებას

- უცხოელი სტუდენტის გიდი

გამოქვეყნებულია 07/03/2016

გვერდის დასაწყისი