ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია [fr]

2018 წლის 28 აპრილს, 23-ე საჯარო სკოლაში საქართველოს ფრანგული ენის მასწავლებელთა პირველი კონფერენცია ჩატარდა.

საჯარო და კერძო სკოლების 11-მა ფრანგული ენის მასწავლებელმა ერთმანეთს გაუზიარა საკუთარი გამოცდილება თემაზე : ’’თვითოეულ პროექტზე მორგებული მიდგომა და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (TICE) გამოყენება ფრანგული ენის სწავლების პროცესში’’.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ბატონი პასკალ მენიე, საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, ქალბატონი თეა წულუკიანი, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი, ქალბატონი ლია გიგაური, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე, საუნივერსიტეტო და სასკოლო სფეროების წარმომადგენლები.

აღნიშნული კონფერენცია 23-ე სკოლისა და საქართველოს ფრანგი ინსტიტუტის ორგანიზებით მოეწყო.

ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია
ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია
ფოტო: ფრანგული ინსტიტუტი
ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია
ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია
ფოტო: ფრანგული ინსტიტუტი
ქ-ნი ლია გიგაური, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე
ქ-ნი ლია გიგაური, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე
ფოტო: ფრანგული ინსტიტუტი
ქ-ნი თეა წულუკიანი, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
ქ-ნი თეა წულუკიანი, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
ფოტო: ფრანგული ინსტიტუტი
ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია
ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია
ფოტო: ფრანგული ინსტიტუტი
ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია
ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია
ფოტო: ფრანგული ინსტიტუტი
ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია
ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია
ფოტო: ფრანგული ინსტიტუტი

გამოქვეყნებულია 04/09/2018

გვერდის დასაწყისი