ღია კარის დღე

პარასკევს, 11 მარტს, კავკასიის ფრანგული სკოლა ატარებს ღია კარის დღეს 14-დან 18 საათამდე. გელით!

ჭავჭავაძის გამზ. 76ბ - 0162 თბილისი - ტელ.: 229 47 72 - secretariat@efc.ge

JPEG
JPEG
JPEG

publie le 11/02/2016

hautdepage