კოორდინატები

კანცელარია :

მისამართი : კრწანისის ქ. N° 49, 0114 თბილისი
ტელ : (00 995 32) 272 14 90
ფაქსი : (00 995 32) 272 13 65
ელ-ფოსტა : contact.tbilissi-amba@diplomatie.gouv.fr

საკონსულო :

მისამართი : კრწანისის ქ. N° 49, 0114 თბილისი
ტელ : (00 995 32) 272 14 90
ფაქსი : (00 995 32) 272 13 55
ელ-ფოსტა : contact.tbilissi-amba@diplomatie.gouv.fr

თანამშრომლობისა და კულტურულ ღონისძიებათა სამსახური :

მისამართი : კრწანისის ქ. N° 49, 0114 თბილისი
ტელ : (00 995 32) 272 14 90
ფაქსი : (00 995 32) 272 13 55
ელ-ფოსტა : contact.tbilissi-amba@diplomatie.gouv.fr

არასრულწლოვანი მოსწავლე - BMP
_

publie le 28/11/2014

hautdepage