მოკლევადიანი ვიზები : დოსიეს შედგენა და განაცხადის გაკეთება

2017 წლის 28 მარტიდან, მოკლევადიანი ვიზის მიღებისგან თავისუფლდებიან ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელი საქართველოს მოქალაქეები და ვისაც სურთ გაემგზავრონ შენგენის ზონაში :

2017 წლის 28 მარტიდან, ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს (ბოლო 10 წლის მანძილზე აღებული პასპორტი), შეეძლებათ შენგენის ზონაში მოკლე ვადიანი ვიზიტების უვიზოდ განხორციელება. (ევროპის პარლამენტისა და ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილებით, ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებას, რომლითაც საქართველო 539/2001 წესდების „დანართ N°1“-დან (ქვეყნები, რომელთაც სჭირდებათ ვიზები) „დანართ N°2“-ში (ქვეყნები, რომლელთაც არ სჭირდებათ ვიზები) გადავიდა. გადაწყვეტილება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში 8 მარტს გამოქვეყნდა). მოკლევადიანი ვიზებისგან გათავისუფლება აგრეთვე მოქმედებს ახალ კალედონიაზე გამგზავრების შემთხვევაშიც.

მათ აქვთ უფლება დარჩნენ 90 დღით ნებისმიერი 180 დღის განმავლობაში, იქნება ეს ტურისტული, მეგობრული თუ ოჯახური ვიზიტები, კულტურული თუ სპორტული ღონისძიებები, შეხვედრები ბიზნეს პარტნიორებთან, მონაწილეობა გამოფენა-გაყიდვებსა თუ სხვადასხვა სალონებში (როგორც სტუმრის, ასევე მონაწილის რანგში), რეპორტაჟები, სამეციდინო კონსულტაციები, სამ თვეზე ნაკლები ხანგრძლივობის სტაჟები თუ ტრენინგები. საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც ჯერ არ აქვთ ბიომეტრიული პასპორტები, რეკომენდაცია ეძლევათ აიღონ ისინი.

საჭიროა დავაზუსტოთ, რომ 90 დღეზე ნაკლები დროით დარჩენის შემთხვევაში შემოღებული უვიზო რეჟიმი, საფრანგეთის ტერიტორიაზე შესვლის ავტომატურ და უპირობო უფლებას არ იძლევა: საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა შეძლონ და წარუდგინონ სასაზღვრო პოლიციას სხვადასხვა საჭირო საბუთები, რომლებიც მათი მოგზაურობის მიზანს და საარსებო საშუალებებს დაადასტურებს. ასეთი საბუთებია:

- თვითმფრინავის ბილეთები ორივე მიმართულებით;
- სასტუმროს ჯავშანი ან საცხოვრებლის დამადასტურებელი სხვა საბუთი;
- კომპანიის ან ორგანიზაციის ოფიციალური მოწვევა კონფერენციაში მონაწილეობის, გასაუბრებაზე დაბარების, შეხვედრის ან სხვა მიზნის შესახებ;
- სტაჟსა თუ ტრენინგზე ჩაწერის დამადასტურებელი საბუთი;
- საჭირო ფინანსური რესურსების დამადასტურებელი საბუთი (ბოლო სამი თვის ბანკის ამონაწერი, დამფინანსებლის შემთხვევაში, დაფინანსების დამადასტურებელი საბუთი და ა.შ.)

სამოგზაურო სამედიცინო დაზღვევა არ არის სავალდებულო, თუმცა ძლიერ რეკომენდირებულია.

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც 180 დღის განმავლობაში 90 დღეზე მეტ ხანს გაატარებს საფრანგეთში, აღმოჩნდება არალეგალურ მდგომარეიბაში.

საფრანგეთში მოკლე ვადიანი უვიზო ვიზიტის დროს, შეუძლებელია ადგილზევე აიღოთ ხანგრძლივი ვიზა: ასეთ ვიზას მხოლოდ უცხოეთში, საფრანგეთის საკონსულეობში გასცემენ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ინტერნეტში განთავსებული ხშირად დასმული შეკითხვები და მათი პასუხები, ან მოგვწერეთ საფრანგეთის საელჩოს საკონსულო დეპარტამენტში: consulat.tbilissi-amba@diplomatie.gouv.fr

სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს, როლებსაც არ ეხებათ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი მოკლევადიან ვიზიტებზე და ასევე საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც არ არიან ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელები, ესაჭიროებათ ვიზის მიღება შენგენის ზონაში მოკლევადიანი ვიზიტების განსახორციელებლად.


მოკლევადიანი ვიზები გამიზნულია პიროვნებებისათვის, რომლებსაც სურთ განახორციელონ ერთბაშად 90 დღემდე ვიზიტი საფრანგეთში და შენგენის ზონაში.

ეს ვიზები ძირითადად პროფესიული, პირადი ან ტურისტული ვიზიტების, მოკლევადიანი სამუშაოსა და სწავლის ან სამსახურის ფარგლებში დაგეგმილი სტაჟის საშუალებას იძლევა, ისევე როგორც ტრანზიტის განხორციელებას შენგენის ზონის გარეთ მდებარე მიმართულებებისას.

მოკლევადიანი ვიზები შენგენის ვიზებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი გაცემა რეგულირდება 2009 წლის 13 ივლისის საერთო სავიზო კოდექსითა და საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2011 წლის 18 იანვარს ხელმოწერილი ხელშეკრულებით, რომელიც მიზნად ისახავს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მოკლვედიანი ვიზების გაცემის გამარტივებას.

გარდა ტერიტორიული შეზღუდვის შემთხვევებისა, ეს ვიზები შენგენის ყველა ქვეყანაში მოგზაურობის საშუალებას იძლევა.

მიუხედავად ამისა, მგზავრი ვალდებულია მოითხოვოს თავისი ვიზა ძირითადი მიმართულების ქვეყნის ან, იმ შემთხვევაში თუ ძირითადი მიმართულება არ არსებობს, პირველი შესვლის ქვეყნის საკონსულოში.

გარდა ამისა, ვიზის გამოყენებისას მგზავრმა უნდა შეძლოს საზღვრის გადაკვეთისას წარადგინოს იმ მოგზაურების დამადასტურებელი საბუთები, რომლის განხორცილებასაც აპირებს და რომლისთვისაც მან ვიზაზე განაცხადი გააკეთა.

ძირითადი ინფორმაცია სავიზო განაცხადების გაკეთების შესახებ


საფრანგეთის საელჩო საქართველოში გასცემს ვიზებს შემდეგი ქვეყნებისათვის : საფრანგეთი, ნორვეგია, ისლადია და მონაკო.

შეხვედრის დანიშვნა განაცხადის გაკეთების მიზნით :
მოკლევადიან ვიზაზე განაცხადის გასაკეთებლად შეხვედრის დასანიშნად, დარეკეთ საელჩოს სამუშაო საათებში შემდეგ ნომერზე +995 (32) 272 14 01 ან გამოაგზავნეთ შეტყობინება პიროვნების მონაცემებისა და კოორდინატების მითითებით შემდეგ ელ. მისამართზე : consulat.tbilissi-amba@diplomatie.gouv.fr

ზარები მიიღება ორშაბათიდან ხუთსაბათის ჩათვლით 9 სთ-დან 13 სთ-მდე და 14 სთ-დან 18 სთ-მდე და პარასკევს 9 სთ-დან 13 სთ-მდე და 14 სთ-დან 16 :30 სთ-მდე.

შეხვედრა დაინიშნება მხოლოდ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით.

თუ მოქალაქე არ გამოცხადდება საკონსულოში, დანიშნული შეხვედრა გაუქმდება.

დამადასტურებელი საბუთები


წარსადგენი საბუთების გადამოწმებისა და შეხვედრის დანიშვნის შემდეგ, აპლიკანტები პირადად უნდა გამოცხადდნენ სავიზო სამსახურში მათი მოგზაურობის შესაბამისი დოკუმენტაციით, რომელიც მოცემულია საჭირო საბუთების ჩამონათვალში. საბუთები წარდგენილი უნდა იყოს ორმაგ ეგზემპლარად : ორიგინალი და ქსეროასლი. ორიგინალები მოქალაქეებს უკან დაუბრუნდებათ.

როგორიც არ უნდა იყოს მოგზაურობის მოტივი, საფრანგეთიდან გამოგზავნილი დოკუმენტები (საქმიანი მოწვევა, კერძო ან ოჯახური მოწვევა, სასტუმროს ჯავშანი და ა.შ.) არ მიიღება არც ფაქსით და არც ელექტრონული ფოსტით საკონსულო განყოფილებაში, არამედ ეს დოკუმენტები მიღებული უნდა იყოს პირადად მოქალაქეების მიერ, იქნება ეს განაცხადის შემოტანამდე თუ შემოტანის შემდეგ.

ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტით მიიღება მხოლოდ საკონსულო სამსახურის მიერ დოსიეს განხილვის შემდეგ მოთხოვნილი დამატებითი საბუთები.

ანონიმური წერილები და საბუთები, რომელთა ავტორის იდენტიფიცირება შეუძლებელია, არ განიხილება.

ვიზაზე განაცხადის მსურველებს მოეთხოვებათ ყურადღება გაამახვილონ დოსიეს შედგენისას. რომელიმე საბუთის არქონა დააგვიანებს მოთხოვნის განხილვას. არასრული დოსიე უარყოფითი გადაწყვეტილების საფუძველი შეიძლება გახდეს. დამატებითი დოკუმენტის წარდგენაზე უარის თქმამაც შესაძლოა ვიზაზე უარი გამოიწვიოს.

ვიზის მთხოვნელის პასპორტის მოქმედების ვადა მინიმუმ სამი თვით უნდა აღემატებოდეს დაგეგმილი მოგზაურების დასრულების თარიღს.

სამოგზაურო დაზღვევის ხანგრძლივობა 15 დღით უნდა აღემატებოდეს გამიზნული მოგზაურობის ხანგრძლივობას.

სასტუმროში გაჩერების შემთხვევაში, საცხოვრებლის დამადასტურებელი საბუთი შესაძლებელია იყოს ან სასტუმროს ჯავშანი, ან საბუთი, რომელიც ადასტურებს, რომ აპლიკანტს აქვს ფინანსური სახსრები, რათა თავი უზრუნველყოს საცხოვრებლით (120 ევრო დღიურად). კერძო პირთან ცხოვრების შემთხვევაში, კვლავ ძალაში რჩება მოწვევის « Attestation d’accueil » წარდგენის წესი.

სავიზო განაცხადის შედგენისათვის ყველა საჭირო ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, იხილოთ საფრანგეთის საელჩოს ინტერნეტ გვერდი: www.ambafrance-ge.org


მოკლევადიანი ვიზის ანკეტები შეგიძლიათ მოიპოვოთ საელჩოს ინტერნეტ გვერდზე www.ambafrance-ge.org.

სავიზო განაცხადის მიუღებლობის შემთხვევები:


საბუთები არ მიიღება შემდეგ შემთხვევებში:
• აპლიკანტის საცხოვრებელი ადგილი არ არის საკონსულო ოლქის ფარგლებში (საქართველო);
• საფრანგეთი ან მის მიერ წარმოდგენილი რომელიმე ქვეყანა არ არის მოგზაურობის ძირითადი მიმართულების ან, ძირითადი მიმართულების ქვეყნის არ არსებობის შემთხვევაში, პირველი შესვლის ქვეყანა;
• ანკეტის არქონა, არასრულად შევსებული ან ხელმოუწერელი ანკეტა;
• დადგენილი ნორმების შესაბამისი ფოტოსურათების არ წარმოდგენა;
• წარმოდგენილ სამოგზაურო დოკუმენტს არ აღიარებს საფრანგეთი ან არ აქვს საკმარისი მოქმედების ვადა;
• აპლიკანტს არ აქვს საბუთების შესწავლის გადასახადის შესაბამისი თანხა ან გადასახადისგან გათავისუფლებისთვის საჭირო დამადასტურებელი საბუთები.

საბუთების შესწავლის გადასახადი


საკონსულოში დოსიეს დარეგისტრირება მოხდება საბუთების შესწავლის გადასახადის გადახდის შემდეგ ლარებში რაც, ყველა მოკლევადიანი ვიზის შემთხვევაში, შეესაბამება 60 ევროს (35 ევროს საქართველოსა და ზოგიერთი სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისათვის) კანცელარიის გაცვლითი კურსის მიხედვით.

საბუთების შესწავლის გადასახადის გადახდა არავითარ შემთხვევაში ვიზის გაცემის უფლებას არ იძლევა, არამედ მხოლოდ მოთხოვნის განხილვის ხარჯებს ფარავს. უარის შემთხვევაში, საბუთების შესასწავლად გადახდილი თანხა არ ანაზღაურდება.

განხილვის ვადები


განაცხადის შემოტანის შემდეგ, საკონსულო სამსახურს 15 დღე აქვს განკარგულებაში მოკლევადიანი ვიზის მოთხოვნის შესასწავლად. თუმცა, მოკლევადიანი ვიზის მთხოვნელები პასუხს იღებენ საბუთების შემოტანიდან ძირითადად 5 სამუშაო დღეში. საბუთების შემოტანის დროს მათ ეცნობებათ დღე, როდესაც უნდა მობრძანდნენ პასუხის გასაგებად. როდესაც დოსიეს შესწავლა მოითხოვს უფრო გრძელ ვადას, სავიზო სამსახური ცდილობს ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს აპლიკანტს.

სასწრაფო ან განსაკუთრებული შემთხვევები შეგიძლიათ გვაცნობოთ ფაქსით (995 32) 272 13 55 ან ელექტრონული ფოსტით consulat.tbilissi-amba@diplomatie.gouv.fr

საბუთების ნუსხა მოკლევადიანი ვიზებისთვის (ტურისტული, საქმიანი, ოჯახური ან კერძო ვიზიტი, მხატვრული შემოქმედების ჯგუფი, სამედიცინო ვიზიტი, სტაჟი, სპორტული ღონისძიება)

2014 წლის 29 აპრილს, ევროკომისიამ დაადგინა იმ დამადასტურებელი დოკუმენტების სია რომლებიც წარმოდგენილი უნდა იქნეს მოკლევადიანი ვიზის მთხოვნელთა მიერ

იხილეთ გადაწყვეტილება:

იხილეთ დანამატები (3 დანამატი რომლებიც ეხება საქართველოს):

Word - 143 ko
კერძო ან ოჯახური ვიზიტი
(Word - 143 ko)
Word - 146 ko
კულტურული ხასიათის ვიზიტი
(Word - 146 ko)
Word - 143.5 ko
საფრანგეთში ლეგალურად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქის ოჯახის წევრები (მეუღლე, შვილი, მშობელი, ბებია-ბაბუა, შვილიშვილი)
(Word - 143.5 ko)
Word - 148 ko
სამკურნალო ვიზიტი
(Word - 148 ko)
Word - 146.5 ko
საქმიანი ვიზიტი
(Word - 146.5 ko)
Word - 144 ko
ტურისტული ვიზიტი
(Word - 144 ko)
Word - 149.5 ko
ვიზა სპორტსმენთათვის, ჟურნალისტთათვის, მეწარმეთათვის
(Word - 149.5 ko)
Word - 145 ko
სტაჟიორი
(Word - 145 ko)
Word - 142 ko
საფრანგეთის მოქალაქის მეუღლე
(Word - 142 ko)
PDF - 92.4 ko
ანკეტა ფრანგულ ენაზე
(PDF - 92.4 ko)
PDF - 108.8 ko
ანკეტა ინგლისურ ენაზე
(PDF - 108.8 ko)
PDF - 93.5 ko
შენგენის ზონის რუკა
(PDF - 93.5 ko)
PDF - 10.5 ko
საელჩოების სია, რომელთაც უნდა მიმართოთ მოკლევადიანი ვიზის ასაღებად, დანიშნულების ქვეყნის მიხედვით.
(PDF - 10.5 ko)

თაღლითობა, ყალბი დოკუმენტები, თვითმარქვია შუამავლები


თაღლითობისა და გაყალბების მრავალი შემთხვევის გამო, ვიზაზე განაცხადის მსურველებს მოვუწოდებთ ყურადღება გაამახვილონ შემდეგ პუნქტებზე:

- საფრანგეთის საელჩოს საკონსულო განყოფილებას არ ჰყავს ნდობით აღჭურვილი წარმომადგენელი და საბუთების შესწავლის მომსახურების თანხის გარდა არ იღებს სხვა ანაზღაურებას. კერძო შუამავლების შემოთავაზებებს ნუ გამოეხმაურებით. მათ არანაირი ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ საკონსულოს გადაწყვეტილებებზე, თქვენ კი შესაძლოა მოხვდეთ შავ სიაში.
- ნებისმიერი ცრუ ინფორმაცია ან გაყალბებული საბუთის წარდგენა იწვევს ვიზაზე უარს და განმცხადებლის შავ სიაში შეტანას.
- თაღლითობის შემთხვევაში, შესაძლებელია მომწვევებისა და პასუხისმგებელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება და შედეგად მათი შავ სიაში შეყვანა.

უარი ვიზაზე

ვიზაზე უარყოფითი გადაწყვეტილება აპლიკანტებს ეცნობებათ კანონით დადგენილი ანკეტის საშუალებით პასპორტის გატანის დროს. აღნიშნულ ანკეტაში მითითებულია უარის მიზეზი, ასევე გასაჩივრების გზები, რომლითაც შეუძლიათ ისარგებლონ აპლიკანტმა ან აპლიკაციით პირდაპირ დაინტერესებულმა ნებისმიერმა სხვა პიროვნებამ.

ადგილმდებარეობა და სამუშაო საათები


საკონსულოს სამუშაო საათებია

ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით 9-დან 18 საათამდე
პარასკევობით 9-დან 16 სთ 30 წ-მდე
შესვენება 13 დან 14 საათამდე

ადგილმდებარეობის გეგმა

არასრულწლოვანი მოსწავლე - BMP

გამოქვეყნებულია 02/07/2018

გვერდის დასაწყისი