ფრანგულ-ქართული შეთანხმება კვალიფიციური სპეციალისტების ბინადრობისა და ცირკულარული მიგრაციის შესახებ [fr]

განმარტებები საფრანგეთის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის კვალიფიციური სპეციალისტების ბინადრობისა და ცირკულარული მიგრაციის შესახებ 2013 წლის 12 ნოემბრის შეთანხმების განხორციელების თაობაზე.

2013 წლის 12 ნოემბერს პარიზში ხელი მოეწერა ორმხრივ შეთანხმებას, რომლის მიზანიცაა დროებითი პროფესიული მიგრაციის გაადვილება, რომელიც ეფუძნება სტუდენტებისა და კვალიფიციური სპეციალისტების მობილობასა და უკან დაბრუნებას პროფესიული კომპეტენციის შეძენის შემდეგ. საქმე ეხება ლეგალური ეკონომიკური მიგრაციის ხელშეწყობას ქვეყანაში შემდგომი დაბრუნების პერსპექტივით, საიდანაც გამომდინარეობს განსაზღვრება « ცირკულარული ». ეს შეთანხმება პირველი ორმხრივი დოკუმენტია, რომელიც საფრანგეთსა და საქართველოს შორის პროფესიული მიგრაციის სფეროში გაფორმდა.

ის ითვალისწინებს :

  • 12 თვიანი ხანგრძლივობის ბინადრობის ბარათის მოთხოვნის შესაძლებლობას ქართველი სტუდენტებისთვის სასწავლო კურსის ბოლოს, როდესაც მათ მოიპოვეს მინიმუმ მაგისტრის ან პროფესიული ბაკალავრის შესაბამისი დონის დიპლომი საფრანგეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რომელსაც საერთაშორისო პარტნიორობის ფარგლებში დიპლომის გაცემის შესახებ შეთანხმება გაფორმებული აქვს საფრანგეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, და სურვილი აქვთ სწავლის შემდგომი პირველი პროფესიული გამოცდილება მიიღონ საფრანგეთში საქართველოში მათი დაბრუნების პერსპექტივით.
  • ერთი წლის ხანგრძლივობის, განახლებადი დროებითი ბინადრობის ბარათის მითითებით « დაქირავებული მშრომელი » მოთხოვნის შესაძლებლობას ისეთი შრომითი ხელშეკრულების მფლობელთათვის, რომელიც შეესაბამება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ღია 50 პროფესიიდან ერთ-ერთს (სხვა და სხვა სფეროში, როგორიცაა მშენებლობა და საზოგადოებრივი სამუშაოები ან თუნდაც მექანიკა, რესტორნის სფერო ან ინფორმატიკა). საფრანგეთის მიერ წლიურად გაცემული დროებითი ბინადრობის ბარათების რაოდენობა ამ კატეგორიის მშრომელთათვის 500 არ უნდა აღემატებოდეს, შეთანხმების მიხედვით.
  • 18-დან 35 წლამდე ახალგაზრდა ფრანგი და ქართველი კვალიფიციური სპეციალისტების გაცვლის განვითარებას ; ისინი საფრანგეთში ან საქართველოში გაემგზავრებიან მათი კარიერული პერსპექტივის გასაუმჯობესებლად დაქირავებული შრომისას მიღებული გამოცდილების წყალობით. შეთანხმება ითვალისწინებს, რომ ორივე ქვეყანაში მიღებული ახალგაზრდა ფრანგი და ქართველი კვალიფიციური სპეციალისტების რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს 150 ადამიანს წელიწადში.

2018 წლის 3 დეკემბერს, საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა გამოსცა კანონი აღნიშნული შეთანხმების აპრობაციის მიზნით.

საფრანგეთის საელჩო საქართველოში შესაბამის დროს გამოაქვეყნებს ყველა საჭირო ინფორმაციას შეთანხმების შესრულების პირობების შესახებ საქართველოს იმ მოქალაქეების შესვლისა და ბინადრობის უფლებასთან დაკავშირებით, რომელთაც შეთანხმებით სარგებლობა სურთ.

გამოქვეყნებულია 01/02/2019

გვერდის დასაწყისი